Bestuur

Het volgende bestuur werd verkozen door de Algemene Vergadering:

Functie Naam
Voorzitter Marc Van Looy
Penningmeester Linda Van Rickstal
Secretaris Patrick Weijnants
Sportief secretaris Bart Delhaye
Evenementen Alex Stroeykens
Senioren werking Guy Bosschaerts
Bestuurslid Ann Van den Bossche