Verzekering

Verzekering voor leden en vrijwilligers.

Alle leden zijn verzekerd door de polis van de VTTL ( Vlaamse tafeltennisliga)

Bijkomend heeft de TTCW volgende verzekeringen afgesloten:

Een verplichte verzekering die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.

–          Naam verzekeringsmaatschappij : KBC
–          Polisnummer : AN/37.357.854.0100

Een facultatieve verzekering voor de vrijwilligers :

–          Omschrijving gedekt risico: lichamelijke schade die geleden is door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de activiteiten en voor ziekten opgelopen als gevolg van de vrijwillige activiteit.

–          Naam verzekeringsmaatschappij : KBC
–          Polisnummer : BT/28.993.189.0000

–          Omschrijving gedekt risico: burgerlijke aansprakelijkheid vrijwilligerswerk (rechtsbijstand)

–          Naam verzekeringsmaatschappij : KBC
–          Polisnummer : AN/37.357.854.0100